SVĚTELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY

Pro návrh kvalitního osvětlení je závazná celá řada norem. Pro posouzení, zda navrhovaná osvětlovací soustava požadavkům těchto norem vyhoví, slouží Světelně-technický výpočet. Protokol tohoto výpočtu pak slouží jako podklad pro posouzení orgánů hygieny a je nedílnou součástí dokumentace pro stavební řízení. Je rovněž důležitým podkladem pro posouzení ekonomické návratnosti investice do rekonstrukce stávajícího osvětlení.

Naše firma poskytuje tyto výpočty svým zákazníkům bezplatně. Pokud uvažujete o novém osvětlení komerčních prostorů, nebo rekonstrukci stávajícího, pošlete, prosím, přiložený dotazník a my Vám zpracujeme návrh a Světelně-technický výpočet spolu s cenovou nabídkou.

Návrhy osvětlení

VÝROBA ATYPICKÝCH SVÍTIDEL

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE